آرامش صاحب کالا زیر سایه امنیت اپلیکیشن درویش

همراه همشگی با داشتن اپلیکیشن  تشریفات درویش می توانید به راحتی و با خیال اسوده از مبدا بارگیری تا مقصد سفیر خود را رصد انی نمایید

و در انتها رسید تحویل کالای خود را از راننده تحویل بگیرید

اعتماد شما در این 15 سال ،همیشه اعتبار ما بوده و هست

با توچه به افزایش چشمگیر اپلیکیشن های فراوان می بایست  سیاست ما بر مبنای جذب و نگهداشت مشترکین خود می بود

که بر همین اساس تصمیم بر ان شد که با پردازش اپلیکیشن ساده،روان و راحت و قابل اعتماد نظر مشترکین خود را بر روی پلت فرمی ساده به اجرا در اوریم

که امید بر ان است که با توجه به قدمت مجموعه  درویش و همراهی مشترکین وفادارش در این زمینه با استقبال قابل توجه ایی روبرو خواهیم شد

ما بر ان هستیم به پشتوانه اعتماد شما ،قدرت  شما ،هر روز بهتر از دیروز باشیم