همراه همیشگی ما درود بر شما

شما میتوانید با دانلو اپلیکیشن  و ورد به آن با انتخواب خودرو مورد نظر به سادگی با انتخواب مقصد و سپس مبدا از گزینه تنظیمات سفر  تیک ، درخواست سرویس رزرو را دارم را فعال و فیلد های مورد نظر را پر نمایید

سامانه انتقال بار بارس

 در نظر دارد تا تعرفه قیمت گذاری تعرفه  خود مرقوم به صرفه ترین ها را برای شما ارایه دهیم

تمام کسب ما بر پایه مشتری مداری و هدف ما جلب رضایت شماست

سامانه انتقال بار درویش  توانسته با سابقه درخشان 15 ساله مدیریت و سابقه حداقلی12 ساله اتوبار و بار بری درویش با افتخار اعلام نماید:

ما ادعا نمیکنیم خاص هستیم

ولی

خوشخالیم افراد خاص مارا برگزیده اند