همراه همیشگی ما درود بر شما

شما میتوانید با دانلو اپلیکیشن  و ورد به آن با انتخواب خودرو مورد نظر به سادگی با انتخواب مقصد و سپس مبدا از گزینه تنظیمات سفر  تیک ، درخواست سرویس رزرو را دارم را فعال و فیلد های مورد نظر را پر نمایید

سامانه حمل و نقل تشریفات درویش بارس

 در نظر دارد تا تعرفه قیمت گذاری تعرفه  خود مرقوم به صرفه ترین ها را برای شما ارایه دهیم

تمام کسب ما بر پایه مشتری مداری و هدف ما جلب رضایت شماست

سامانه انتقال بار درویش  توانسته با سابقه درخشان 15 ساله مدیریت و سابقه حداقلی12 ساله اتوبار و بار بری درویش با افتخار اعلام نماید:

ما ادعا نمیکنیم خاص هستیم

ولی

خوشخالیم افراد خاص مارا برگزیده اند