درباره ما

سامانه انتقال بار تشریفات درویش بارس کارنامه های متفاوتی از خود در اقسا نقاط شهر مشهد به یادگار گذاشته

به عنوان مثال در سال 1399 برند نمونه حمل و نقل 3 استان خراسان در روزنامه خراسان معرفی گردید

و مدیریت مجموعه جناب مهندس خطیب هم به عنوان و مدیر طلایی  و مدیر نمونه همان سال معرفی و در روزنامه خراسان شامل 3 استان و تلویزیون شهری به تاریخ 27 مرداد ماه سال 1399 که عکس هاید ان به جهت یاد بود گذاشته شده

یکی دیگر از افتخارات این سامانه  که به قول قدیمی ها کار هر کس نیست خرمن کوفتن…

ارایه 150 دستگاه نیسان صفر به کارخانه چینی مقصود در یک روز جهت حمل جهیزیه

که عکس ان نیز در زیر پیداست

چرا سامانه انتقال بار بارس..!؟

نرخ ها و هزینه ها

قيمت گذاری كمتر يا مساوی نرخ مصوب اتحادیه حمل و نقل و انجمن صنفی حمل و نقل مشهد  و مناسب تا رانندگان اقبال بيشتری برای استفاده از اين سيستم داشته باشند.

هدف ما جلب رضایت شماست

تاییدیه ها و مجوزات

سامانه انتقال بار درویش  توسط اتحادیه حمل و نقل،انجمن صنفی،شهرداری مشهد مورد حمايت می باشد.

تمام دقدقه ما ارامش شماست

ناوگان منسجم و عظیم

با استفاده از ناوگانی عظیم از تشریفات درویش بارس که در اختیار شما هستند در نتیجه بسیار سریع تر و در زمان کمتری به سفیر دلخواه خود در هر مکان می رسید.

ادعا نمیکنیم خاص هستیم ولی خوشحالیم، منتخب افراد خاص هستیم