افتخارات بارس

سامانه انتقال بار تشریفات درویش بارس کارنامه های متفاوتی از خود در اقسا نقاط شهر مشهد به یادگار گذاشته

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ برند نمونه حمل و نقل ۳ استان خراسان در روزنامه خراسان معرفی گردید

و مدیریت مجموعه جناب مهندس خطیب هم به عنوان مدیر طلایی  و مدیر نمونه همان سال معرفی و در روزنامه خراسان شامل ۳ استان و تلویزیون شهری به تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ که عکس های ان به جهت یاد بود گذاشته شده است

یکی دیگر از افتخارات این سامانه  که به قول قدیمی ها کار هر کس نیست خرمن کوفتن…

ارایه 200 دستگاه نیسان صفر به کارخانه چینی مقصود در یک روز جهت حمل جهیزیه

که عکس ان نیز در زیر پیداست

چرا سامانه انتقال بار بارس..!؟

نرخ ها و هزینه ها

قيمت گذاری كمتر يا مساوی نرخ مصوب اتحادیه حمل و نقل و انجمن صنفی حمل و نقل مشهد و مناسب تا رانندگان اقبال بيشتری برای استفاده از اين سيستم داشته باشند. هدف ما جلب رضایت شماست

تاییدیه ها و مجوزات

سامانه انتقال بار درویش توسط اتحادیه حمل و نقل،انجمن صنفی،شهرداری مشهد مورد حمايت می باشد. تمام دقدقه ما ارامش شماست

ناوگان منسجم و عظیم

با استفاده از ناوگانی عظیم از تشریفات درویش بارس که در اختیار شما هستند در نتیجه بسیار سریع تر و در زمان کمتری به سفیر دلخواه خود در هر مکان می رسید. ادعا نمیکنیم خاص هستیم ولی خوشحالیم، منتخب افراد خاص هستیم